وب سایت رسمی روستای امره ثبت شده در سایت ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • یا مقلب القلوب و الابصار
  •  وب سایت روستای امره 4 ساله شد
  •  سال نو بر همه ی عزیزان و ایرانیان مبارک
شرایط آب و هوایی

اقلیم روستا متاثر از دو ناحیه ی آب و هوایی معتدل و مرطوب , سردو کوهستانی است. زیرا قبل از آنکه برودت مناطق جلگه ای ساری را احاطه نماید بر ارتفاعات جنوبی روستا برف می نشیند و سرمای زمستان به روستا رسوخ می کند و همچنین باد های غالب ناحیه ی معتدل و مرطوب که از طرف شمال و جلگه ای می باشد باد مطلوب و غالب این روستا است.وضعیت آب و هوایی منطقه را تحت عناوین زیر می توان بررسی نمود.

الف) بارش

میانگین ارتفاع روستا از سطح دریای آزاد تقریبا" 350 متر می باشد و به دلیل کوهستانی بودن آن و به تبعیت از ارتفاعات اطراف در داخل روستا نیز بارش برف مطرح است.کما اینکه بزرگترین برف در سال 1327 به ارتفاع 2 متر بر زمین نشست بطوریکه زندگی اهالی به مخاطره افتاده بود.با وجود این عمده ی بارندگی در روستا به صورت باران می باشد.بیشترین بارندگی  مربوط به فصل پاییز و به میزان 41.6% و کمترین آن مربوط به بهار و به میزان 6.1% در سال می باشد.بنا به اظهار اهالی با گذشت زمان میزان بارش نزولات جوی وبخصوص برف کم و کمتر شده است.

ب ) رطوبت نسبی
با بررسی جداول هواشناسی توسط ایستگاه هواشناسی قراخیل قائمشهر استنباط می شود که کمترین درصد رطوبت مربوط به خرداد ماه و بیشترین آن مربوط به اسفند ماه می باشد.درصد نم بین این دو ماه نوسان صعودی طبیعی و آرامی دارد.می توان گفت با شروع فصل بارندگی (پاییز ) زمین آبگیری نموده و تا اسفند ماه سیراب می شود و سپس از فروردین ماه تا خرداد ماه این آبها با بخار شدن و یا سرازیر شدن به دره ها و رودخانه ها و نهایتا" به دریا دفع می شوند.با کم شدن رطوبت زمین رطوبت آب و هوای این منطقه کم می شود و در خرداد و تیر حداقل خود می رسد.با توجه به موارد فوق الذکر عمده ی فصل کاشت در منطقه از اواخر پاییز می باشد و فصل برداشت از اوایل تابستان .

ج ) درجه ی حرارت ( دما )
روستاهای امره از بین روستاهای کوهستانی منطقه از روستاهایی که به مناطق جلگه ای ( دشت ) نزدیکتر می باشد.بر اساس گزارشهای هواشناسی حداقل درجه ی حرارت منطقه در ماههای دی و بهمن با میانگین 7.05 و 8 درجه ی سانتی گراد و حداکثر درجه ی حرارت در ماههای تیر و مرداد با میانگین 25.8 و 26.75 در جه ی سانتی گراد می باشد.
یک مورد از شدیدترین یخبندان به مدت پنج روز متوالی و حدودا"  بین سالهای 1310 و 1320 بوده است که روستاییان مجبور به شکستن یخ برای استفاده از آب برای خود و حیوانات بودند. با توجه به اینکه متوسط حداکثر سالانه 21.65 و متوسط حداقل سالانه 12.12 می باشد و از طرفی متوسط حداقل هیچوقت به زیر صفر نرسیده است و همچنین با توجه به حداقل و حداکثر رطوبت نسبی یاد شده منطقه به اقلیم معتدل و مرطوب بیشتر از ناحیه ی کوهستانی متمایل است.

د ) باد
یاد آوری می شود بادهای روستا بطور عمده از اقلیم معتدل و مرطوب متاثر است و باد غالب آن شمال به جنوب است.با بررسی های به عمل آمده در داخل روستا وزش باد به دو دسته ی مظلوب و نامطلوب تقسیم می شود :
بادهای مطلوب بادهایی هستند که بیشتر در فصل گرم سال وزش دارند و مضافا" به صورت نسیم و با سرعت کمتری می باشند.
و بادهای نامطلوب بادهایی هستند که غالبا" در فصل سرد سال و یا در هنگام بارندگی وزیدن دارند و منجر به بارش اریب باران به بدنه ی ساختمان می شوند و بعضا" به صورت باد گرم در عصرها می باشند.این دسته از بادها غالبا" سرعت بیشتری دارند.بهر جهت باد با سرعت زیاد و گردباد نامطلوب به جز مواردی نادر در منطقه و روستا دیده نشده است.(ولی در سالهای اخیر چند مورد از این بادهای نامطلوب رخ داده است).در این مورد روستاییان فقط یک مورد را در فواصل بین سالهای 1320 تا 1330 اظهار داشتند که بعلت شدت سرعت باد شاخه های درختان به وفور شکسته شدند.