وب سایت رسمی روستای امره ثبت شده در سایت ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • یا مقلب القلوب و الابصار
  •  وب سایت روستای امره 4 ساله شد
  •  سال نو بر همه ی عزیزان و ایرانیان مبارک
معماری فضاهای مسکونی

با توجه به اظهار اهالى و نمونه هاى مشاهده شده در منطقه اولين ساختمانهاى روستا ، قبل از تشكيل هسته اوليه روستا ساختمانهاى تمام چوبى به نام تلار كه بصورت خطى احداث مى شدند. اين ساختمانها متعلق به دامداران مردمان اوليه روستا بوده اند. اين گونه بناها به عرض حدود 5 متر و طول متفاوت وبه ارتفاع حدود 2متر در دامنه شيوانى و 3 متر در راس ساخته مى شدند و هيچ پنجره و روزنه اى بجز فاصله بين چوبها به عنوان نورگيرى يا تهويه نداشتند .
اولين ساختمانهاى روستا
بعد از تشكيل هسته ى اوليه ى روستا و تعريف شدن ده و با از بين رفتن جنگل در اطراف آن روستائيان با مصالح ساختمانهاى تلار فاصله گرفتند و مجبور شدند علاوه بر چوب ، به مصالح در دسترس ازجمله گل و گالى روى آوردند. به همين دليل اولين ساختمانهاى روستا بصورت يك چهار ديوارى و به ابعاد 10 ارش در 6 (حدودا" 3×5) بدون ايوان و پنجره ساخته شده اند كه بعدها با اضافه شدن ايوان ، كف كرسى ، روزنه اى به نام روجين و پشت بام بعنوان انبار به اين چهار ديوارى ، شكل اوليه بناهاى امروزى براى معمارى روستا تشكيل يافت.
الحاقيات بعدى ساختمانهاى اوليه

پس از مدتى به اينگونه بناها فضايى الحاقى به نام وشه بعنوان انبارى و طويله اضافه گشت كه ابعاد ثابت و مشخصى نداشت . همچنين با توجه به اقليم منطقه اهالى به ساخت بنايى روى آوردند كه عملكرد آن مطابق با بناهاى تابستان نشين و زمستان نشين اقليم گرم و خشك است.اين بناها نفار نام دارد . صاحبان اين بناها تابستان را در فضاى باز نفار و زمستان را در فضاى بسته ناحيه شمالى آن مى گذراندند . به مرور زمان تقريبا" به ازاء هر واحد مسکونى يك نفار ساخته مى شد و از نظر جانمايى و در دسترسى حالتهاى متفاوتى داشت .

خانهمعماری خانه های قدیمی
خانهمعماری ساختمانهای جدید